Rodowód

Fabryka i3 powstała w 2016 roku w środowisku wydawnictwa Business Dialog (www.businessdialog.pl), a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog". Jej celem jest inteligentne i trafne kojarzenie zasobów i nadwyżek uczestników (wiedzy, pieniędzy, pomysłów, czasu, kontaktów, itd) tak, aby powstawały nowe projekty biznesowe rokujące sukces rynkowy i finansowy. Wybraliśmy formę konglomeratu spółdzielni i spółek celowych realizujących projekty biznesowe (pomysły spółdzielców), starając się pogodzić odpowiedzialne zarządzanie kapitałem i innymi zasobami z zaspokojeniem potrzeb godnościowych, społecznych i intelektualnych uczestników. Spółdzielnia będzie oferować również własne produkty i usługi, głównie edukacyjne i doradcze. Każdy spółdzielca może występować w jednej lub wielu z następujących ról: inwestora, pracownika, menedżera, pomysłodawcy, czyli świadczyć pracę, inwestować, realizować swój pomysł. Każdy spółdzielca jest współwłaścicielem i każdy ma jeden, tak samo ważący głos bez względu na liczbę udziałów, natomiast proporcjonalnie do wielkości wpłaconych udziałów dzielona jest wypracowana nadwyżka finansowa.

Jeśli ktokolwiek ma pomysł
 • na innowacyjny produkt lub usługę
 • na perspektywiczny biznes
 • na zagospodarowanie niszy rynkowej
 • na firmę swoich marzeń

a potrzebuje wsparcia bo brakuje mu
 • pieniędzy
 • wiedzy
 • odwagi
 • partnerów
 • czasu
 • kontaktów
 • innych zasobów

zapraszamy do naszej spółdzielni Fi3. Jesteśmy przekonani, że nasza społeczność może udzielić takiego wsparcia. Zapraszamy również osoby, pragnące mądrze i z pożytkiem zainwestować swój kapitał w spółki celowe, nie stawiamy żadnych wymagań co do jego wielkości. Zapraszamy ekspertów i menedżerów, zdecydowanych na pracę w innym stylu niż w korporacji czy nawet klasycznej firmie.

Założyciele spółdzielni

Iwona D. Bartczak

jest mówcą, dziennikarzem, publicystą, twórcą klubów biznesowych.

Katarzyna Bulkowska

jest pracownikiem wydawnictwa Business Dialog.

Jarosław Chołodecki

jest właścicielem hotelu B&B, twórcą Domu Muzyki w Warszawie.

Mariusz Grajda

jest dyrektorem finansowym w firmie Polska Woda.

Marcin Ledworowski

jest dyrektorem operacyjnym Biura Informacji Kredytowej.

Michał Pajdak

jest prezesem i współzałożycielem Appgration.

Paweł Przybyszewski

jest brokerem technologii i popularyzatorem polskiej nauki.

Marek Jan Szala

jest prezesem Fundacji Przywództwo.org.

Dariusz Samól

jest doradcą SAP w zakresie transformacji biznesu.

Robert Zaranowicz

jest dyrektorem finansowym Grupy Havas.

10

założycieli Fi3

2016

rok startu Fi3

1

Fi3 liderem w generowaniu
startupów w 2019 roku!

Formalności

Spółdzielnia Fabryka i3 jest wpisana do KRS pod numerem 0000616146. Jej siedziba jest w Warszawie, działa na terenie całej Polski. Prezesem jednoosobowego Zarządu Fi3 jest Iwona D. Bartczak. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Michał Pajdak, a jej członkami Jarosław Chołodecki i Paweł Przybyszewski.

Procedura przyjmowania w poczet spółdzielni rozpoczyna się od uzyskania rekomendacji dwóch członków założycieli, następnie dokonania przelewu wpisowego, przesłania do zarządu deklaracji członkowskiej i poświadczenia wpłacenia wpisowego, następnie uchwały zarządu o przyjęciu w poczet spółdzielców i poinformowania o tym kandydata, następnie wpłaceniu wartości udziałów.

Podstawowe informacje dotyczące przystąpienia do spółdzielni
 • rekomendacja od dwóch spółdzielców założycieli (prośbę o rekomendacje proszę przesyłać na adres info@fi3.pl )
 • wpisowe do spółdzielni Fabryka i3 wynosi - 2000 zł (wpłacane jest najpóźniej w dniu podpisania deklaracji członkowskiej)
 • jeden udział w spółdzielni wynosi - 2000 zł
 • każdy członek Spółdzielni może zadeklarować większą ilość udziałów. Proporcjonalnie do wielkości wpłaconych udziałów dzielona jest wypracowana nadwyżka finansowa
 • członek spółdzielni jest zobowiązany zadeklarować wniesienie co najmniej 1 udziału. Zadeklarowana liczba udziałów powinna być wpłacona w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji o przyjęciu w poczet spółdzielców
 • w każdym czasie członek spółdzielni może zadeklarować dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

Statut spółdzielni

Pobierz