Dowartościowany klient czy darmowy pracownik, a może nowy model biznesu?

W czwartek 5.07 w gościnnych progach  Fabryki i3 na Marynarskiej w Warszawie mówiłam do młodych wiekiem lub stażem (!!!) przedsiębiorców o najważniejszych trendach w biznesie – technologicznych, organizacyjnych, społecznych – które rodzą zapotrzebowanie na współpracę wielkich firm i małych podmiotów/startupów. Największy nacisk położyłam na rozmywanie się granic branż, firm i ról. Poniżej zapis niektórych wątków. Dużo […]

Read more
Fabrykanci wspierają transformację cyfrową w firmach

Z inicjatywy ACCA, Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych, grupy Euler Hermes oraz Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, w trakcie każdego z pięciu Kongresów Dyrektorów Finansowych – Gdańsk, Lublin, Kraków, Poznań, Warszawa – przyznawane są wyróżnienia Digital Finance Award. Wyróżnienia zostaną przyznane przez niezależne jury pod przewodnictwem Bartosza Radziszewskiego, społdziecy w Fabryce i3, a także współzarządzającego Klubem Dyrektorów […]

Read more