Z inicjatywy ACCA, Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych, grupy Euler Hermes oraz Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, w trakcie każdego z pięciu Kongresów Dyrektorów Finansowych – Gdańsk, Lublin, Kraków, Poznań, Warszawa – przyznawane są wyróżnienia Digital Finance Award.

Wyróżnienia zostaną przyznane przez niezależne jury pod przewodnictwem Bartosza Radziszewskiego, społdziecy w Fabryce i3, a także współzarządzającego Klubem Dyrektorów Finansowych „Dialog”. W jury jest również Fabrykanci Iwona D. Bartczak i  Robert Dyrcz.

Iwona D. Bartczak jest również współautorem merytorycznej warstwy wszystkich Kongresów oraz członkiem Kapituły Konkursu Dyrektor Finansowy Roku.

Wyróżnienie DFA otrzymają firmy, które podnoszą efektywność obsługi finansowo-księgowej biznesu, wdrażając podejście procesowe oraz odpowiednie narzędzia cyfrowe. Dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów przedsiębiorstwa mogą się szybciej rozwijać, zwiększać rentowność produktów i wartość firmy, a menedżerowie i specjaliści z działów finansowo-księgowych koncentrując się nad merytorycznymi zagadnieniami przynosząc firmie większą korzyść, a przy tym samemu czerpiąc większą satysfakcję z pracy.

Fabryka i3 posiada znakomite kompetencje do wspierania takiej przemiany funkcji działów finansowych,  usprawniania procesów i ich automatyzacji i robotyzacji, a także tworzenia i doskonalenia Centrów Usług Wspólnych.  Warto zapoznać się z nimi i skorzystać!

Poniżej dotychczasowi laureaci DFA. Ciągle można się zgłaszać do warszawskiej edycji, której finał będzie 2.10. http://dyrektorfinansowyroku.pl/kongres.php?dzial=pages&nazwa=wyroznienieDFA


Kongres Dyrektorów Finansowych w Gdańsku
12 kwietnia 2018


Wyróżnienie Digital Finance Award, w trakcie kongresu Dyrektor Finansowy Roku w Gdańsku, otrzymały Adriana oraz Ensto PolAdrianna S.A. z siedzibą w Kosowiźnie w województwie kujawsko-pomorskim jest producentem mebli tapicerowanych. Wdrożony w firmie Adriana system ERP wspomagany przez wysoce zautomatyzowany elektroniczny system obsługi zamówień klientów przyczynił się w znaczny sposób do rozwoju firmy na rynku międzynarodowym. Firma Ensto Pol Sp. z o.o., z miejscowości Straszyn w województwie pomorskim, jest producentem efektywnych i bezpiecznych systemów elektrycznych i oświetlenia dla domów, budynków komercyjnych i przemysłu. W uzasadnieniu, Jury wskazało, iż wdrożony w firmie Ensto Pol system obiegu dokumentów oraz monitoringu należności przyczynił się w znaczny sposób do rozwoju firmy, w której procesy uprzednio były wykonywane manualnie.


Kongres Dyrektorów Finansowych w Lublinie
19 kwietnia 2018

Wyróżnienie Digital Finance Award otrzymały Małopolskie Centrum Biotechniki oraz ZWSE RzeszówMałopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem w województwie podkarpackim jest kontynuatorem 60 – letniej tradycji Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt świadczącym usługi rozrodu zwierząt gospodarskich. Wdrożony w firmie system workflow oraz wysoki stopień zaawansowania wdrożonego systemu ERP wraz z BI przyczyniły się do rozwoju firmy, umożliwiając jej mobilną obsługę i realizację procesów. Firma ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. świadczy specjalistyczne usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego. Wdrożony w ZWSE Rzeszów zaawansowany system workflow połączony z ERP i systemem obsługi projektów w znacznym stopniu usprawnił proces obiegu dokumentów oraz raportowanie i komunikację pomiędzy zespołami.


Kongres Dyrektorów Finansowych w Krakowie
9 maja 2018

Spółki Elit Polska i Hilton Foods otrzymały wyróżnienie Digital Finance Award trakcie kongresu Dyrektorów Finansowych w Krakowie. Elit Polska Sp. z o.o. z Krakowa jest czołowym dystrybutorem części samochodowych. W opinii Jury wdrożone w firmie zautomatyzowane procesy i systemy oraz wysoki stopień zaawansowania rachunku kosztów przyczyniły się do wsparcia firmy, umożliwiając jej dynamiczny rozwój. Z kolei Hilton Foods Sp. z o.o. jest europejskim liderem w branży konfekcjonowania, porcjowania i pakowania świeżego mięsa. Wdrożone w firmie zaawansowane systemy informatyczne usprawniły procesy, a zaawansowany zasobowo-procesowy rachunek kosztów RCA i open-book accounting pozwalają na szczegółową analizę i raportowanie danych o ich efektywności.


Kongres Dyrektorów Finansowych w Poznaniu
6 czerwca 2018

Nagrody Digital Finance Award otrzymały ELSEN S.A. oraz Open Nexus Sp. z o.o. Firma ELSEN S.A. z Częstochowy jest spółką energetyczną, specjalizującą się w produkcji i dystrybucji energii cieplnej, elektrycznej i gazu. W opinii Jury, wysoki stopień digitalizacji procesów finansowych firmy ELSEN związanych z obsługą należności wspiera obsługę dużej liczby zróżnicowanych odbiorców, umożliwiając jej dalszy rozwój. Open Nexus Sp. z o.o. z Poznania jest internetowym operatorem rynku zakupowego. W ramach autorskiej Platformy Zakupowej świadczy usługi dla przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych w zakresie optymalizacji procesów zakupowych. Wdrożone w firmie Open Nexus efektywne rozwiązania chmurowe i zautomatyzowane procesy Order to Cash, Purchase to pay wraz system Workflow wspierają rozwój firmy i przyczyniają się do upowszechniania procesowego modelu w biznesie.

 

 

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *