Innowacje

Fakty są nieubłagane – tylko jedna innowacja na trzysta daje realny wzrost firmom (Frost&Sullivan).  Prezesi i właściciele firm są zatem w potrzasku – trzeba być nowatorskim, aby nie wypaść z gry, ale jednocześnie ryzyko jest tak ogromne. Nasz zespół posiada narzędzia i doświadczenie, które wydatnie zwiększają szanse wygranej.

Czytaj więcej

Data Science

Co dwa lata na świecie ilość danych wzrasta dwukrotnie! Tempo ich przyrostu w przedsiębiorstwach ma znaczący wpływ na ten trend. Dane na ogół stanowią kapitał nieuświadomiony, a więc pracujący jedynie fragmentarycznie. Niewykorzystywanie ich pełnego potencjału oznacza zatem utratę istotnych dochodów. Dzięki naszym specjalistom, możesz poznać jaki potencjał drzemie w Twoich danych.  Możemy także pomóc przekuć ten potencjał w realne korzyści.

Czytaj więcej

HR i rozwój osobisty

W zarządzaniu nie można pominąć aspektu miękkiego. Finanse, robotyzacja i automatyzacja dominują w dzisiejszej narracji biznesowej. Jednak jak zawsze w historii, im bardziej próbowano ograniczyć rolę człowieka, tym okazywała się ona ważniejsza. To element determinujący sukces naszych przedsięwzięć zawodowych.  Świadome stawianie celów, kierowanie swoją karierą, równowaga między pracą i życiem prywatnym,  efektywne zarządzanie, inwestowanie, budowanie zespołów oraz prowadzenie, przechodzenie i adoptowanie się do zmian, to tylko niektóre z niezbędnych kompetencji menadżera i właściciela firmy.

Czytaj więcej

 

Centra usług wspólnych

Jak połączyć efektywność centralnie kierowanych funkcji firmy z jakością i elastycznością płaskiej struktury organizacyjnej? Odpowiedzią jest koncepcja Centrum Usług Wspólnych (Shared Service Centre). CUW obsługuje na warunkach rynkowych objęte nim procesy biznesowe dla klientów wewnętrznych. W przypadku procesów finansowo księgowych zmienia  tradycyjną rolę CFO i ich działów, czyniąc z nich merytorycznych partnerów biznesu dla rozwoju i wzrostu wartości firmy, natomiast uwalnia od zadań nie wnoszących wartości i też nie sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu menedżerów i specjalistów. Dziś rozwój technologii informatycznych pozwala korzystać z tego modelu także małym firmom, choć pierwotnie stworzony był na potrzeby korporacji.  Ciekawi Cię to?

Czytaj więcej

 

Finansowanie innowacji

Choć B+R kojarzy się z wielkimi wynalazkami, każda firma, zwłaszcza młoda, zmienia i poprawia swoje produkty (badania) oraz wprowadza nowe, wchodzi na nowe rynki (rozwój). Śledzimy wszystkie programy PARP, NCBIR, Horyzont 2020 oraz programy regionalne, tak aby znaleźć naszym klientom optymalną formę finansowania działań rozwojowych.

Czytaj więcej