Dlaczego Data Science?

Co dwa lata na świecie ilość danych wzrasta dwukrotnie! Tempo ich przyrostu w przedsiębiorstwach ma znaczący wpływ na ten trend. Dane na ogół stanowią kapitał nieuświadomiony, a więc pracujący jedynie fragmentarycznie. Niewykorzystywanie ich pełnego potencjału oznacza zatem utratę istotnych dochodów.

Celem grupy Data Science w Fabryce i3 jest doskonalenie metod zbierania i analizy danych oraz wydobywanie z nich informacji, następnie przekształcanych w użyteczną praktykę prowadzącą do zwiększania przychodów, ograniczania kosztów, czy też dostosowywania działań przedsiębiorstwa do wymogów regulacyjnych.

Nasze usługi

  • Data Science as Service – analiza potencjału danych z systemów biznesowych firmy (np. ERP, CRM, a także z sensorów, maszyn, itp), mająca na celu znalezienie nowych strumieni przychodów oraz obszarów poprawy efektywności
  • Prognoza Przepływów Pieniężnych / Samouczący się Preliminarz Płatności, który pozwala dyrektorom finansowym obniżyć koszty kredytów
  • Systemy Rekomendacyjne – wsparcie marketingu i sprzedaży w lepszym dopasowaniu ofert do klienta na podstawie danych historycznych, które prowadzi do zwiększonej sprzedaży
  • Prognozowanie Popytu, które pozwala produkcji, sprzedaży i logistyce przygotować łańcuch dostaw, aby sprostać popytowi
  • Self-service Business Intelligence – pozwala dyrektorom pionów dowolnie eksplorować dane bez angażowania IT
  • Poprawa efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa
  • Predictive Maintenance – wskazywanie działań niezbednych, aby unikać awarii maszyn, wykonywane w oparciu o dane z czujników oraz samouczące się algorytmy machine learning. Pozwala to także zredukować koszty, przez zmniejszenie zapotrzebowania na standardowe prace konserwatorskie maszyn

Zespół

W naszym zespole łączymy kompetencje praktyków biznesu z wiedzą i doświadczeniem osób o silnym zapleczu akademickim. Każdorazowo dobieramy najlepsze narzędzia do sytuacji i w miarę możliwości stosujemy bezpłatne narzędzia open-source.