Po co innowacje?

Każda firma musi nieustannie ulepszać swoją ofertę i model biznesowy, aby wygrać z konkurencją. Fakty są jednak nieubłagane – tylko jedna innowacja na trzysta daje realny wzrost firmom (Frost&Sullivan).  Prezesi i właściciele firm są zatem w potrzasku – trzeba być nowatorskim, aby nie wypaść z gry, ale jednocześnie ryzyko jest tak ogromne

Nasze usługi

Nasza oferta obejmuje:

  • przeprowadzanie analiz rozwoju rynku czy branży na potrzebę zarządów i właścicieli firm, którzy chcą stworzyć innowacyjną strategię rozwoju
  • budowanie strategii przewagi konkurencyjnej oraz wyszukiwanie szans rozwojowych dla firm
  • projektowanie nowych, ulepszonych produktów i usług
  • rozwiązywanie złożonych problemów technicznych w działach produkcji i operacjach (kosztowych, jakościowych, procesowych, technologicznych)
  • pomoc w komercjalizacja innowacji

Poza usługami doradczymi organizujemy także warsztaty, wykłady i szkolenia,  ponieważ staramy się popularyzować dobre praktyki biznesowe.

Nasz zespół

Nasi Fabrykanci stanowią najmocniejszy zespół w Polsce w dziedzinie projektowania i komercjalizacji innowacji. Są to praktycy zajmujący się Ogólną Teorią Innowacji, którzy popularyzują na świecie naukowe podejście do innowacji oraz dobre praktyki B+R, projektowania produktów oraz inżynierii. Są wśród nas także doświadczeni moderatorzy Design Thinking,  brokerzy technologii oraz współtwórcy udanych startupów (np. Terebra , Blix, iTaxi).