Zarząd

Piotr Zachariasiewicz
Beata Janowska

Rada nadzorcza

Jan Rey
Jacek Rakoczy
Marcin Mazur

Jak przystąpić do spółdzielni?

Procedura przyjmowania w poczet spółdzielni rozpoczyna się od uzyskania rekomendacji dwóch członków założycieli. Następnie należy dokonać przelewu wpisowego, przesłać do zarządu deklarację członkowską i poświadczenie wpłacenia wpisowego. Następnym krokiem jest uchwała zarządu o przyjęciu w poczet spółdzielców i poinformowania o tym kandydata. Nowy członek następnie wpłaca wartość udziałów. Wpisowe do spółdzielni Fabryka i3 wynosi – 2000 zł (wpłacane jest najpóźniej w dniu podpisania deklaracji członkowskiej). Jeden udział w spółdzielni wynosi – 2000 zł.

Spółdzielnia Fabryka i3 jest wpisana do KRS pod numerem 0000616146. Jej siedziba jest w Warszawie, działa na terenie całej Polski.