Czym są Centra Usług Wspólnych?

Jak połączyć efektywność centralnie kierowanych funkcji firmy z jakością i elastycznością płaskiej struktury organizacyjnej? Odpowiedzią jest koncepcja Centrum Usług Wspólnych (Shared Service Centre). CUW obsługuje na warunkach rynkowych objęte nim procesy biznesowe dla klientów wewnętrznych. W przypadku procesów finansowo księgowych zmienia  tradycyjną rolę CFO i ich działów, czyniąc z nich merytorycznych partnerów biznesu dla rozwoju i wzrostu wartości firmy, natomiast uwalnia od zadań nie wnoszących wartości i też nie sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu menedżerów i specjalistów. Dziś rozwój technologii informatycznych pozwala korzystać z tego modelu także małym firmom, choć pierwotnie stworzony był na potrzeby korporacji.

Nasze usługi

Bazując na naszej autorskiej metodzie S-Feex™:

  • przeprowadzamy audyty procesów finansowo-księgowych
  • budujemy centra usług wspólnych dla firm
  • prowadzimy optymalizacje istniejących centrów

Zespół

Nasz zespół posiada bardzo szerokie doświadczenie. Są wsród nas specjaliści i kadra menadżerka wyższego szczebla, która z sukcesami budowała od podstaw i kierowała firmami z sektora BPO/SCC. Dzięki temu wypracowaliśmy nasze podejście do optymalizacji procesów biznesowych (w szczególnie order to cash, purchase to payment oraz data to report) używając Teorii Ograniczeń (ToC) do eliminacji wąskich gardła, LEAN  do upraszczania i SIX SIGMA do optymalizacji, stabilizacji oraz wprowadzenia procesu ciągłego doskonalenia.

Są wśród nas też informatycy i analitycy danych (patrz zespół Data Science), kierownicy projektów wdrożeniowych oraz konsultanci procesowi (certyfikacja ITIL, PMP, Prince2, Agile).