Pozyskiwanie finansowania na innowacje 

Literki B+R niestety na polskim rynku nadal wywołują przerażenie. Tak naprawdę każda firma, zwłaszcza młoda, zmienia i poprawia swoje produkty (badania) oraz wprowadza nowe oraz wchodzi na nowe rynki (rozwój). Śledzimy wszystkie programy PARP, NCBIR, Horyzont 2020 oraz programy regionalne, tak aby znaleźć naszym klientom optymalną formę finansowania działań rozwojowych.

Nasze usługi

Wspieramy klientów w:

  • pisaniu wniosków na dotacje
  • prowadzenie i rozliczaniu projektów